• 5

Văn phòng

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Thay mặt Ban tổng giám đốc công ty quản lý, xây dựng, triển khai kế hoạch thi công công trình.

Chi tiết
PHÓ PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Hỗ trợ Trưởng phòng quản lý, xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển nhân sự cho công ty.

Chi tiết
PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU

Quản lý và thực hiện công tác Design and Build.

Chi tiết
PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ THI CÔNG

Hỗ trợ trưởng phòng quản lý, xây dựng, triển khai kế hoạch của Phòng, các công trường thi công.

Chi tiết
HỌA VIÊN KIẾN TRÚC KẾT CẤU HOẶC CƠ ĐIỆN

Diễn họa kiến trúc, kết cấu, cơ điện bằng 3D. Dựng hình 3D công trình từ bản vẽ 2D bằng Revit.

Chi tiết
1 2 3 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN

21 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

(08) 38.455.090 - (08) 38.455.019

Email: info@havacons.com.vn