• 5

Công trình

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Thay mặt Ban tổng giám đốc công ty quản lý, xây dựng, triển khai kế hoạch thi công công trình.

Chi tiết
CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

Thay mặt công ty quản lý, xây dựng, triển khai kế hoạch thi công công trình.

Chi tiết
CHỈ HUY PHÓ CÔNG TRÌNH

Hỗ trợ chỉ huy trưởng quản lý, xây dựng, triển khai kế hoạch của Ban chỉ huy công trình.

Chi tiết
NHÂN VIÊN QS

Đo bóc khối lượng công trình.

Chi tiết
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHI PHÍ & HỢP ĐỒNG

Kiểm soát việc ký kết và triển khai hợp đồng. Kiểm soát chi phí và khối lượng thanh toán phát sinh từ các hợp đồng thi công.

Chi tiết
1 2 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN

21 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

(08) 38.455.090 - (08) 38.455.019

Email: info@havacons.com.vn