Hotline: 0902 999 522

TẦM NHÌN

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Phát triển thành công ty xây dựng ở tầm trung trong lĩnh vực thiết kế & thi công (D&B) các công trình dân dụng và công nghiệp (bao gồm xây dựng, cơ điện, hạ tầng kỹ thuật).

Tạo lập một môi trường làm việc mang lại hiệu quả cao nhất nhằm phát huy một cách toàn diện tài năng của từng cán bộ công nhân viên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ nhân viên.

Duy trì hợp tác và phát triển toàn diện với các đối tác.

Luôn tiếp thu ý kiến để ngày càng hoàn thiện hơn chất lượng phục vụ, thỏa mãn những yêu cầu của khách hàng.

Cung cấp dịch vụ tốt nhất, góp phần nâng cao cuộc sống hiện đại của khách hàng, đảm bảo lợi ích của khách hàng với các tiêu chí:  

  • Đảm bảo chất lượng công trình
  • Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động & bảo vệ môi trường
  • Giá thành hợp lý, cạnh tranh

TẦM NHÌN & CÁC MỤC TIÊU  

Định hướng phát triển lâu dài của công ty là hướng đến trở thành một trong những công ty có uy tín thương hiệu trong lĩnh vực xây dựng ở khu vực Miền Nam và Miền Trung Việt Nam.

   Mục tiêu ngắn hạn  

  • Xây dựng thương hiệu HAVACONS ngày càng phát triển và đủ sức cạnh tranh.
  • Chú trọng đầu tư máy móc thiết bị thi công, công nghệ quản lý, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản phẩm.
  • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm, giá trị cao nhất là sự an toàn.

   Mục tiêu dài hạn

  • Xây lắp và đầu tư là hoạt động SXKD chính của công ty. Tập trung đầu tư, chú trọng phát triển và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó không ngừng đa dạng hóa sản phẩm trong lĩnh vực tư vấn quản lý, thiết kế và thi công xây dựng (D&B).
  • Nâng cao năng lực tài chính, năng lực sản xuất kinh doanh và khả năng cạnh tranh nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
  • Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị doanh nghiệp cho phù hợp với xu thế thế giới và chiến lược phát triển kinh doanh lâu dài.