CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẢI VÂN

21 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38.455.090 - Fax: (08) 38.455.019

Email: info@havacons.com.vn