Hotline: 0902 999 522

HỆ THỐNG CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH

Công trình: HỆ THỐNG CÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINH
Địa điểm: Núi Bà Đen, tình Tây Ninh.
Chủ đầu tư: Công ty CP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh.
Gói thầu: Xây dựng nhà ga trên nui, các hạng mục phụ trợ, móng trụ cáp. Hạ tầng đường nội bộ, cống rãnh, hệ thống cấp thoát nước.
Thời gian thi công: Tháng 05/2012.

Dự án liên quan