Hotline: 0902 999 522

HUNG THANH CARINA PLAZA BUILDING

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Dự án: HƯNG THÀNH CARINA PLAZA
Địa điểm: Đại lộ Đông Tây, Quận 8, TP.HCM.
Khách hàng: 577 Investment Corp.
Gói thầu: Thi công nền móng, tầng hầm, tầng thượng và kết thúc.
Thời lượng: Tháng 11năm 2009.

Dự án liên quan