Hotline: 0902 999 522

MÔI TRƯỜNG

Havacons cung cấp đầy đủ các dịch vụ môi trường tích hợp cho môi trường xây dựng và môi trường tự nhiên phản ánh chu trình sống của một dự án phát triển hoặc một dự án từ quy trình pháp lý ban đầu đến Đánh giá Tác động Môi trường.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp kinh doanh có tính tập trung cao ở cả cấp độ chiến lược và hoạt động, cung cấp các dịch vụ từ lời khuyên về tính bền vững và trách nhiệm về môi trường để cung cấp và lắp đặt các hệ thống xử lý nước và thiết bị vệ sinh.
Havacons nhằm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi vượt trội hơn dự án của họ với việc quản lý môi trường được nâng cao và cam kết bền vững.
Các điểm mạnh về Môi trường của chúng tôi bao gồm:
– Tư vấn đa ngành
– Nhận thức về thương mại
– Hiểu được nhu cầu của các tài sản
– Nghiên cứu điều tra chuyên dụng tại chỗ
– Có nhiều kinh nghiệm về công tác môi trường thực tế
– Hỗ trợ doanh nghiệp trong các hệ thống chất lượng và kỹ thuật môi trường.
Havacons là nhà phân phối độc quyền cho các công nghệ và sản phẩm dưới thương hiệu Petech® với uy tín và chất lượng cao trên thị trường:
– Nhà vệ sinh không tiếp xúc trực tiếp cho đô thị, resort, tàu cao cấp
– Hệ thống xử lý nước thải y tế BioFast – Nước
uống công cộng tươi-40 đài phun nước
– Hệ thống xử lý chất thải rắn bằng pyrolysis plasma –
Hệ thống khử trùng vệ sinh y tế tự động và thiết bị.