Hotline: 0902 999 522

KẾ TOÁN VIÊN

1. Liên hệ ngân hàng: Sổ phụ, UNC, nộp tiền, mở tài khoản,... 2. Lập hồ sơ và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định hiện hành. ...

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU

1. Triển khai và kiểm soát các nhiệm vụ của công tác đấu thầu - Đo bóc khối lượng công trình. - Khảo sát giá nhà thầu phụ. Lập B...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Theo dõi, hoạch toán thu - chi. Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng. Quản lý, hoạch toán chi phí/ doanh thu...

CHỈ HUY TRƯỞNG

Quản lý toàn bộ các hoạt động thi công trên công trình; Quản lý kỹ thuật, tiến độ (thi công, tài chính);...

Chuyên Viên QS

Bóc khối lượng hồ sơ thiết kế theo bản vẽ kết cấu, kiến trúc. Làm biện pháp, tham gia chuẩn bị hồ sơ thầu. Kiểm tra khối lượng t...

Giám Sát An Toàn Lao Động

Lập kế hoạch thực hiện huấn luyện, đào tạo, phổ biến an toàn lao động định kỳ cho CBCNV tại công trình hoặc các bộ phận có liên qu...