Hotline: 0902 999 522

Chỉ Huy Phó

Lập kế hoạch và triển khai cho các giám sát công trình thực hiện các nhiệm vụ đạt mục tiêu của công ty đề ra như: Quản...

Chuyên Viên QS

Bóc khối lượng hồ sơ thiết kế theo bản vẽ kết cấu, kiến trúc. Làm biện pháp, tham gia chuẩn bị hồ sơ thầu. Kiểm tra khối lượng t...

Kỹ Sư Quản Lý Chất Lượng QA/QC

Kiểm soát nguyên vật liệu đầu vào cho dự án. Tổ chức theo dõi chất lượng thi công tại hiện trường theo đúng quy chuẩn xây dựng. ...

Giám Sát An Toàn Lao Động

Lập kế hoạch thực hiện huấn luyện, đào tạo, phổ biến an toàn lao động định kỳ cho CBCNV tại công trình hoặc các bộ phận có liên qu...

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự

Mô tả công việc chính: – Thực hiện công tác tuyển dụng. – Phân công và Theo dõi quá trình thử việc của CBCNV mới. R...

Tuyển Dụng Vị Trí Giám Đốc Dự Án (2 Nam)...

Thay mặt Ban tổng giám đốc công ty quản lý, xây dựng, triển khai kế hoạch thi công công trình.