Hotline: 0902 999 522

NHÂN VIÊN BIM – REVIT PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦ...

1. Triển khai ứng dụng BIM cho tất cả các phần việc liên quan đến lĩnh vực kết cấu và kiến trúc cho công tác dự thầu. 2. Tham gi...

TRẮC ĐẠC

1. Thực hiện các công tác trắc đạc tại công trình: định vị tim, mốc công trình, lập lưới khống chế, lưới cao độ thực địa công trì...

KỸ SƯ SHOP DRAWING – BIỆN PHÁP THI CÔNG (01 ...

1. Triển khai bản vẽ shop cho công tác dự thầu. 2. Tham gia lập biện pháp thi công. 3. Các công việc khác khi được phân công....

KẾ TOÁN KIÊM THƯ KÝ CÔNG TRÌNH

1. Thực hiện công tác hành chính, văn thư cho ban chỉ huy công trường như: đóng dấu, phát hành, chuyển giao hồ sơ tài liệu, bản vẽ...

KẾ TOÁN VIÊN

1. Liên hệ ngân hàng: Sổ phụ, UNC, nộp tiền, mở tài khoản,... 2. Lập hồ sơ và lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định hiện hành. ...

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT ĐẤU THẦU

1. Triển khai và kiểm soát các nhiệm vụ của công tác đấu thầu - Đo bóc khối lượng công trình. - Khảo sát giá nhà thầu phụ. Lập B...

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Theo dõi, hoạch toán thu - chi. Quản lý, đối chiếu công nợ khách hàng. Quản lý, hoạch toán chi phí/ doanh thu...

CHỈ HUY TRƯỞNG

Quản lý toàn bộ các hoạt động thi công trên công trình; Quản lý kỹ thuật, tiến độ (thi công, tài chính);...

Chuyên Viên QS

Bóc khối lượng hồ sơ thiết kế theo bản vẽ kết cấu, kiến trúc. Làm biện pháp, tham gia chuẩn bị hồ sơ thầu. Kiểm tra khối lượng t...