Hotline: 0902 999 522

ANANTARA RESORT QUY NHƠN

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).

Dự án ANANTARA RESORT QUY NHƠN
Địa điểm phường Ghenh Rang, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Khách hàng Tập đoàn Minor
Gói thầu Hoàn thiện và MEP
Thời lượng Tháng 04/2017

Dự án liên quan